Phân loại bệnh tật quốc tế lần thứ 10

http://bacsidakhoa.com/diendan/showthread.php?t=853

CHƯƠNG I
BệNH NHIễM trùng Và Ký SINH trùng ( A00-B99 )
Chapter I
Certain infectious and parasistic diseases ( a00 – b99 )

CHƯƠNG II
bướu tân sinh (C00-D48)
CHAPTER II
NEOPLASMS (C00-D48)

CHƯƠNG III
BệNH của MáU , CƠ QUAN TạO MáU Và các rối loạn liên quan đến cơ chế MIễN DịCH ( d50- d98 )
CHAPTER III
DISEASES OF THE BLOOD AND BLOOD -FORMING ORGANS AND DISORDERS INVOLVING THE IMMUNE MECHANISM
( d50- d98 )

CHƯƠNG IV
BệNH NộI TIếT, DINH DƯỡNG và CHUYểN HOá ( E00-E90 )
CHAPTER IV
ENDOCRINE ,NUTRITIONAL AND METABOLIC DISEASES ( E00-E90 )

CHươNG V
rối loạn tâm thần và hành vi (f00-f99)
CHAPTER V
MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS (f00-f99)

CHƯƠNG VI
BệNH Hệ THầN KINH (G00-G99 )
CHAPTER VI
Diseases of the nervous system (G00- G99)

CHƯƠNG VII
BệNH MắT Và phần PHụ (H00-H59 )
CHAPTER VII
Diseases of the eye and adnexa (H00-H59)

CHƯƠNG VIII
BÊNH TAI Và XƯƠNG CHũM (H60-H95 )
CHAPTER VIII
Diseases of the ear and mastoid process (H60-H95)

CHƯƠNG IX
BệNH Hệ TUầN HOàN ( I00-I99 )
CHAPTER IX
Diseases of the circulatory system (I00-I99)

CHƯƠNG X
BệNH Hệ HÔ HấP (J00-J99 )
CHAPTER X
Diseases of the respiratory system (J00-J99)

CHƯƠNG XI
BệNH Hệ TIÊU HOá ( K00-K93 )
CHAPTER XI
Diseases of the digestive system (K00-K93)

CHƯƠNG XII
BệNH DA Và mô DƯớI DA ( L00-L99 )
CHAPTER XII
Diseases of skin and subcutaneous tissue (L00-L99)

CHƯƠNG XIII
BệNH Hệ CƠ-XƯƠNG-khớp Và MÔ LIÊN KếT (M00-M99 )
CHAPTER XIII
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M00-M99)

CHƯƠNG XIV
BệNH Hệ SINH DụC – TIếT NIệU (N00-N99N)
CHAPTER XIV
Diseases of the genitourinary system (N00-N99)

CHƯƠNG XV
thai nghén, sinh đẻ và hậu sản (O00-O99 )
CHAPTER XV
Pregnancy, childbirth and the puerperium (O00-O99)

CHƯƠNG XVI
một số BệNH Lý xuất phát TRONG THờI Kỳ CHU SINH (P00-P96)
CHAPTER XVI
Certaun conditions originating in the perinatal period (P00-P96)

CHƯƠNG XVII
Dị tật BẩM SINH, BIếN DạNG và BấT THườNG về nhiễm sắc thể (Q00-Q99 )
CHAPTER XVII
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities (Q00-Q99)

CHƯƠNG XVIII
các TRIệU CHứNG , DấU HIệU và những biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng bất thường, không phân loại ở phần khác (R00-R99 )
CHAPTER XVIII
Symtoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified (R00-R09)

CHƯƠNG XIX
chấn THƯƠNG, NGộ ĐộC Và một số hậu quả khác do NGUYÊN NHÂN BÊN NGOàI (S00-S98 )
CHAPTER XIX
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes (S00-S98)

CHƯƠNG X X
NGUYÊN NHÂN ngoại sinh CủA BệNH TậT Và Tử VONG (V01-Y98 )
CHAPTER XX
EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY (V01-V99 )

CHƯƠNG XXI
các YếU Tố ảNH HƯởNG ĐếN TìNH TRạNG SứC KHỏe Và TIếP XúC dịch Vụ Y Tế (Z00-Z99 )
chapter xxi
Factor influencing health status and contact with health services (z00-z09)

…..

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: